Projektowanie i serwis specjalistycznych
systemów pomiarowych

pomiar i rejestracja różnych wielkości fizycznych za pomocą wielokanałowych rejestratorów

Przykład: wielokanałowy system pomiarów agrometeorologicznych
pomiar temperatury powietrza i gleby, wilgotności powietrza i gleby, prędkości i kierunku wiatru, opadów, CO2, strumieni ciepła, promieniowania słonecznego w różnych zakresach pasma.

automatyczne pomiary w systemach złożonych z różnych przyrządów podłączonych do komputera przez interfejsy takie jak GPIB, RS232, RS485, RS422, USB.

Przykład: systemy kontroli produkcji lamp CFL i LED
w skład systemu wchodzą generatory, zasilacze, mierniki napięcia, miernik rezystancji, analizator mocy, spektrometr.

Zamknij