Wzorcowanie przyrządów

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych wielkości elektrycznych oraz systemów do pomiaru temperatury i wilgotności.

mapowanie temperatury wilgotności

Mapowanie temperatury i wilgotności.

Pomiar warunków środowiskowych w obiektach laboratoryjnych i magazynowych. Analiza rozkładu temperatury i wilgotności.

Automatyczne Systemy Pomiarowe

Systemy Pomiarowe

Wielokanałowe systemy do pomiaru i rejestracji różnych wielkości fizycznych (temperatura, wilgotność, ciśnienie, przemieszczenie, przechył, oświetlenie, ... ).

bezprzewodowa sieć czujników

Bezprzewodowa Sieć Czujników

System pomiarowy składający się ze stacji bazowej i zestawu radiowych modułów z wbudowanymi lub dołączanymi czujnikami.

Automatyczne Systemy Pomiarowe

Projektowanie systemów pomiarowych.

Projektowanie, wykonanie i instalacja systemów pomiarowych zgodnie
z indywidualnymi wymaganiami klienta.

MiniProf

MiniProf

Sprzęt do pomiaru profili szyn, kół i tarcz hamulcowych pojazdów szynowych.

Copyright(c) KEST electronics